سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
سامانه آموزش نسخه 110
           
  نام کاربری :      
  رمز عبور :      
              
       
   
     
         
     
         
  17:13:18 سه شنبه 29 اسفند 1396
  IP:54.156.86.61 = S-1-5-21-1312764443-3326855142-1394297856-500 == SERVICEROOM\Administrator